Chaffoteaux valvola sicurezza 3bar Nectra Multiventi 61020993

Disponibile

35,47 €

28,38 € (-19%)

Chaffoteaux valvola di sicurezza 3bar Nectra Multiventi Calydra 61020933
3650080 ALUDRA DELTA 24 CF gpl IT
3650076 ALUDRA DELTA 24 CF met IT
3650081 ALUDRA DELTA 24 FF gpl IT
3650077 ALUDRA DELTA 24 FF met IT
3650082 ALUDRA DELTA 28 CF gpl IT
3650078 ALUDRA DELTA 28 CF met IT
3650083 ALUDRA DELTA 28 FF gpl IT
3650079 ALUDRA DELTA 28 FF met IT
54225221 CALYDRA 2.23 CF B
54225231 CALYDRA 2.23 CF N
54225227 CALYDRA 2.23 FF B
54225237 CALYDRA 2.23 FF N
54226721 CALYDRA 2.28 CF B
54226731 CALYDRA 2.28 CF N
54226727 CALYDRA 2.28 FF B
54226737 CALYDRA 2.28 FF N
205406789021 CALYDRA COMFORT 24 CF B
205406789031 CALYDRA COMFORT 24 CF N
205406789027 CALYDRA COMFORT 24 FF B
205406789037 CALYDRA COMFORT 24 FF N
205406790021 CALYDRA COMFORT 28 CF B
205406790031 CALYDRA COMFORT 28 CF N
205406790027 CALYDRA COMFORT 28 FF B
205406790037 CALYDRA COMFORT 28 FF N
205406823037 CALYDRA GREEN 24 N IT
54213021 CELTIC 1.16 RSc B/P
54213011 CELTIC 1.16 RSc GV
54213031 CELTIC 1.16 RSc NAT
213521 CELTIC 1.18 B/P
213531-01 CELTIC 1.18 NAT
54215421 CELTIC 1.20 RSc B/P
54215411 CELTIC 1.20 RSc GV
54215431 CELTIC 1.20 RSc NAT
200000216421 CELTIC 1.22 B/P
216431 CELTIC 1.22 NAT
54216921 CELTIC 1.24 RSc B/P
54216911 CELTIC 1.24 RSc GV
54216931 CELTIC 1.24 RSc NAT
54217521 CELTIC 1.26 RSc b B/P
54217531 CELTIC 1.26 RSc b NAT
217521 CELTIC 1.30 B/P
217531 CELTIC 1.30 NAT
54218221 CELTIC 1.30 RSc B/P
54218231 CELTIC 1.30 RSc NAT
217631 CELTIC 1.35 HP CF NAT
54223021 CELTIC 2.16 RSc B/P
54223011 CELTIC 2.16 RSc GV
54223031 CELTIC 2.16 RSc NAT
223521 CELTIC 2.18 B/P
223531 CELTIC 2.18 NAT
54224521 CELTIC 2.20 EV B/P
54224531 CELTIC 2.20 EV NAT
54225427 CELTIC 2.20 FF RSc B/P
54225437 CELTIC 2.20 FF RSc NAT
54225421 CELTIC 2.20 RSc B/P
54225411 CELTIC 2.20 RSc GV
54225431 CELTIC 2.20 RSc NAT
225121-02 CELTIC 2.20 VE B/P
225137-02 CELTIC 2.20 VE FF
225127-02 CELTIC 2.20 VE FF B/P
225131-02 CELTIC 2.20 VE NAT
54224621 CELTIC 2.24 EV B/P
54224631 CELTIC 2.24 EV NAT
54226921 CELTIC 2.24 RSc B/P
54226911 CELTIC 2.24 RSc GV
54226931 CELTIC 2.24 RSc NAT
54227521 CELTIC 2.26 RSc b B/P
54227531 CELTIC 2.26 RSc b NAT
227521 CELTIC 2.30 B/P
227531 CELTIC 2.30 NAT
54228221 CELTIC 2.30 RSc B/P
54228211 CELTIC 2.30 RSc H
54228231 CELTIC 2.30 RSc NAT
225025 CELTIC 2-20 BF B/P
225035 CELTIC 2-20 BF NAT
800227631 CELTIC 2-35 HP CF N
242721 CELTIC TIG 16 B/P
242731 CELTIC TIG 16 NAT
245021 CELTIC TIG 20 B/P
245031 CELTIC TIG 20 NAT
205406781021 CENTORA 2.24 CF B
205406781031 CENTORA 2.24 CF N
205406781027 CENTORA 2.24 FF B
205406781037 CENTORA 2.24 FF N
205406783021 CENTORA 2.28 CF B
205406783031 CENTORA 2.28 CF N
205406783027 CENTORA 2.28 FF B
205406783037 CENTORA 2.28 FF N
205405821037 CENTORA GREEN 1.24 N IT
205406806037 CENTORA GREEN 2.24 FF N IT
54224921 CERAR VENTI B/P
54224927 CERAR VENTI FF B/P
54224937 CERAR VENTI FF NAT
54225137 CERAR VENTI FF TOP NAT
54224931 CERAR VENTI NAT
54225121 CERAR VENTI TOP B/P
54225122 CERAR VENTI TOP FFa B/P
54225132 CERAR VENTI TOP FFa NAT
54225131 CERAR VENTI TOP NAT
54225821 CERAR VENTIQUATRO TOP B/P 54225831 CERAR VENTIQUATRO TOP NAT 56225321 CORTINA B/P PENSOTTI
56224921 CORTINA E B/P PENSOTTI
56224931 CORTINA E NAT PENSOTTI
56225327 CORTINA F B/P PENSOTTI
56225337 CORTINA F NAT PENSOTTI
56224927 CORTINA FE B/P PENSOTTI
56224937 CORTINA FE NAT PENSOTTI
56225331 CORTINA NAT PENSOTTI
56215331 CORTINA R NAT PENSOTTI
54220921 ELEXIA CF B
54220931 ELEXIA CF N
54220927 ELEXIA FF B
54220937 ELEXIA FF N
81677-08 G15 M
1309462 GEO II PER ELEXIA COM/BRITONY
1307990 GEO II PER NIAGARA DELTA
1012869 GEO PER CALYDRA COMF.-CENTORA
1304206 Geo2 per Calydra Comfort, Centora
54225531 GM 2.20 RSc NAT
54226821 GM 2.24 RSc B/P
54226811 GM 2.24 RSc GV
54226831 GM 2.24 RSc NAT
81677-12 GS 12 b
81677-39 G-TIG 12 d
81677-36 G-TIG 14 d
81677-40 G-TIG 16 d
81677-37 G-TIG 18 d
81677-41 G-TIG 20 d
81677-38 G-TIG 22 d
55224321 M 20 B/P
55224921 M 20 e B/P NOVOGAS
55224931 M 20 e NAT NOVOGAS
55224327 M 20 FF B/P NOVOGAS
55224927 M 20 FF e B/P NOVOGAS
55224937 M 20 FF e NAT NOVOGAS
55224337 M 20 FF NAT NOVOGAS
55224331 M 20 NAT
55224421 M 24 B/P
55224431 M 24 NAT
55224531 M20 LUXE NAT
54221927 MC 13-20 FF RSc b B/P
54221937 MC 13-20 FF RSc b NAT
54221921 MC 13-20 RSc b B/P
54222011 MC 13-20 RSc GV
54222631 MC 23 CF P N
54222731 MC 23 CFI N
54222737 MC 23 FF N
54222721 MC CF I P IT
54222621 MC CFP P IT
54222727 MC FF B
54224331 MULTI 20 NAT
54224421 MULTI 24 B/P
54224431 MULTI 24 NAT
54224327 MULTI VENTI FF B/P
54224337 MULTI VENTI FF NAT
54224827 MULTI VENTI FF TOP B/P
54224837 MULTI VENTI FF TOP NAT
54224821 MULTI VENTI TOP B/P
54224822 MULTI VENTI TOP FFa B/P
54224832 MULTI VENTI TOP FFa NAT
54224831 MULTI VENTI TOP NAT
54226021 MULTI VENTIQUATRO TOP B/P
54226031 MULTI VENTIQUATRO TOP NAT
54213731 NECTRA 1.23 CF N
54213727 NECTRA 1.23 FF B TOP
54213737 NECTRA 1.23 FF N
454223721 NECTRA 2.23 CF B TOP
54223721 NECTRA 2.23 CF B TOP
454223731 NECTRA 2.23 CF N TOP
54223731 NECTRA 2.23 CF N TOP
54223231 NECTRA 2.23 CFP N IT
54223221 NECTRA 2.23 CFP P IT
454225027 NECTRA 2.23 EX B TOP
454225037 NECTRA 2.23 EX N TOP
54225037 NECTRA 2.23 EX N TOP
54223727 NECTRA 2.23 FF B
454223727 NECTRA 2.23 FF B TOP
454223737 NECTRA 2.23 FF N TOP
54223737 NECTRA 2.23 FF N TOP
454223821 NECTRA 2.28 CF B TOP
54223821 NECTRA 2.28 CF B TOP
454223831 NECTRA 2.28 CF N TOP
54223831 NECTRA 2.28 CF N TOP
454223827 NECTRA 2.28 FF B TOP
54223827 NECTRA 2.28 FF B TOP
454223837 NECTRA 2.28 FF N TOP
54223837 NECTRA 2.28 FF N TOP
54213721 NECTRA TOP 1.23 CF B/P
205406706041 NECTRA TOP 2.23 CF GPO IT
54225027 NECTRA TOP 2.23 FF EXT. P IT
205406706047 NECTRA TOP 2.23 FF GPO IT
55225427 NOVALUX FF20 RSc B/P
55225437 NOVALUX FF20 RSc NAT
51225321 RS 20 M B/P ELECTA
51225327 RS 20 M FF B/P ELECTA
51225337 RS 20 M FF NAT ELECTA
51225331 RS 20 M NAT ELECTA
51224921 RS 20 Me B/P ELECTA
51224927 RS 20 Me FF B/P ELECTA
51224937 RS 20 Me FF NAT ELECTA
51224931 RS 20 Me NAT ELECTA
51225621 RS 24 M B/P ELECTA
51225631 RS 24 M NAT ELECTA
81677-16 TI GS 12 b
247631 TIG 35 HP CF NAT
Spedizione in giornata entro ore 16
SKU: CHAF61020933
Categorie: Valvole di Sicurezza
Chaffoteaux valvola di sicurezza 3bar Nectra Multiventi Calydra 61020933
Applicazione 3650080 ALUDRA DELTA 24 CF gpl IT
3650076 ALUDRA DELTA 24 CF met IT
3650081 ALUDRA DELTA 24 FF gpl IT
3650077 ALUDRA DELTA 24 FF met IT
3650082 ALUDRA DELTA 28 CF gpl IT
3650078 ALUDRA DELTA 28 CF met IT
3650083 ALUDRA DELTA 28 FF gpl IT
3650079 ALUDRA DELTA 28 FF met IT
54225221 CALYDRA 2.23 CF B
54225231 CALYDRA 2.23 CF N
54225227 CALYDRA 2.23 FF B
54225237 CALYDRA 2.23 FF N
54226721 CALYDRA 2.28 CF B
54226731 CALYDRA 2.28 CF N
54226727 CALYDRA 2.28 FF B
54226737 CALYDRA 2.28 FF N
205406789021 CALYDRA COMFORT 24 CF B
205406789031 CALYDRA COMFORT 24 CF N
205406789027 CALYDRA COMFORT 24 FF B
205406789037 CALYDRA COMFORT 24 FF N
205406790021 CALYDRA COMFORT 28 CF B
205406790031 CALYDRA COMFORT 28 CF N
205406790027 CALYDRA COMFORT 28 FF B
205406790037 CALYDRA COMFORT 28 FF N
205406823037 CALYDRA GREEN 24 N IT
54213021 CELTIC 1.16 RSc B/P
54213011 CELTIC 1.16 RSc GV
54213031 CELTIC 1.16 RSc NAT
213521 CELTIC 1.18 B/P
213531-01 CELTIC 1.18 NAT
54215421 CELTIC 1.20 RSc B/P
54215411 CELTIC 1.20 RSc GV
54215431 CELTIC 1.20 RSc NAT
200000216421 CELTIC 1.22 B/P
216431 CELTIC 1.22 NAT
54216921 CELTIC 1.24 RSc B/P
54216911 CELTIC 1.24 RSc GV
54216931 CELTIC 1.24 RSc NAT
54217521 CELTIC 1.26 RSc b B/P
54217531 CELTIC 1.26 RSc b NAT
217521 CELTIC 1.30 B/P
217531 CELTIC 1.30 NAT
54218221 CELTIC 1.30 RSc B/P
54218231 CELTIC 1.30 RSc NAT
217631 CELTIC 1.35 HP CF NAT
54223021 CELTIC 2.16 RSc B/P
54223011 CELTIC 2.16 RSc GV
54223031 CELTIC 2.16 RSc NAT
223521 CELTIC 2.18 B/P
223531 CELTIC 2.18 NAT
54224521 CELTIC 2.20 EV B/P
54224531 CELTIC 2.20 EV NAT
54225427 CELTIC 2.20 FF RSc B/P
54225437 CELTIC 2.20 FF RSc NAT
54225421 CELTIC 2.20 RSc B/P
54225411 CELTIC 2.20 RSc GV
54225431 CELTIC 2.20 RSc NAT
225121-02 CELTIC 2.20 VE B/P
225137-02 CELTIC 2.20 VE FF
225127-02 CELTIC 2.20 VE FF B/P
225131-02 CELTIC 2.20 VE NAT
54224621 CELTIC 2.24 EV B/P
54224631 CELTIC 2.24 EV NAT
54226921 CELTIC 2.24 RSc B/P
54226911 CELTIC 2.24 RSc GV
54226931 CELTIC 2.24 RSc NAT
54227521 CELTIC 2.26 RSc b B/P
54227531 CELTIC 2.26 RSc b NAT
227521 CELTIC 2.30 B/P
227531 CELTIC 2.30 NAT
54228221 CELTIC 2.30 RSc B/P
54228211 CELTIC 2.30 RSc H
54228231 CELTIC 2.30 RSc NAT
225025 CELTIC 2-20 BF B/P
225035 CELTIC 2-20 BF NAT
800227631 CELTIC 2-35 HP CF N
242721 CELTIC TIG 16 B/P
242731 CELTIC TIG 16 NAT
245021 CELTIC TIG 20 B/P
245031 CELTIC TIG 20 NAT
205406781021 CENTORA 2.24 CF B
205406781031 CENTORA 2.24 CF N
205406781027 CENTORA 2.24 FF B
205406781037 CENTORA 2.24 FF N
205406783021 CENTORA 2.28 CF B
205406783031 CENTORA 2.28 CF N
205406783027 CENTORA 2.28 FF B
205406783037 CENTORA 2.28 FF N
205405821037 CENTORA GREEN 1.24 N IT
205406806037 CENTORA GREEN 2.24 FF N IT
54224921 CERAR VENTI B/P
54224927 CERAR VENTI FF B/P
54224937 CERAR VENTI FF NAT
54225137 CERAR VENTI FF TOP NAT
54224931 CERAR VENTI NAT
54225121 CERAR VENTI TOP B/P
54225122 CERAR VENTI TOP FFa B/P
54225132 CERAR VENTI TOP FFa NAT
54225131 CERAR VENTI TOP NAT
54225821 CERAR VENTIQUATRO TOP B/P 54225831 CERAR VENTIQUATRO TOP NAT 56225321 CORTINA B/P PENSOTTI
56224921 CORTINA E B/P PENSOTTI
56224931 CORTINA E NAT PENSOTTI
56225327 CORTINA F B/P PENSOTTI
56225337 CORTINA F NAT PENSOTTI
56224927 CORTINA FE B/P PENSOTTI
56224937 CORTINA FE NAT PENSOTTI
56225331 CORTINA NAT PENSOTTI
56215331 CORTINA R NAT PENSOTTI
54220921 ELEXIA CF B
54220931 ELEXIA CF N
54220927 ELEXIA FF B
54220937 ELEXIA FF N
81677-08 G15 M
1309462 GEO II PER ELEXIA COM/BRITONY
1307990 GEO II PER NIAGARA DELTA
1012869 GEO PER CALYDRA COMF.-CENTORA
1304206 Geo2 per Calydra Comfort, Centora
54225531 GM 2.20 RSc NAT
54226821 GM 2.24 RSc B/P
54226811 GM 2.24 RSc GV
54226831 GM 2.24 RSc NAT
81677-12 GS 12 b
81677-39 G-TIG 12 d
81677-36 G-TIG 14 d
81677-40 G-TIG 16 d
81677-37 G-TIG 18 d
81677-41 G-TIG 20 d
81677-38 G-TIG 22 d
55224321 M 20 B/P
55224921 M 20 e B/P NOVOGAS
55224931 M 20 e NAT NOVOGAS
55224327 M 20 FF B/P NOVOGAS
55224927 M 20 FF e B/P NOVOGAS
55224937 M 20 FF e NAT NOVOGAS
55224337 M 20 FF NAT NOVOGAS
55224331 M 20 NAT
55224421 M 24 B/P
55224431 M 24 NAT
55224531 M20 LUXE NAT
54221927 MC 13-20 FF RSc b B/P
54221937 MC 13-20 FF RSc b NAT
54221921 MC 13-20 RSc b B/P
54222011 MC 13-20 RSc GV
54222631 MC 23 CF P N
54222731 MC 23 CFI N
54222737 MC 23 FF N
54222721 MC CF I P IT
54222621 MC CFP P IT
54222727 MC FF B
54224331 MULTI 20 NAT
54224421 MULTI 24 B/P
54224431 MULTI 24 NAT
54224327 MULTI VENTI FF B/P
54224337 MULTI VENTI FF NAT
54224827 MULTI VENTI FF TOP B/P
54224837 MULTI VENTI FF TOP NAT
54224821 MULTI VENTI TOP B/P
54224822 MULTI VENTI TOP FFa B/P
54224832 MULTI VENTI TOP FFa NAT
54224831 MULTI VENTI TOP NAT
54226021 MULTI VENTIQUATRO TOP B/P
54226031 MULTI VENTIQUATRO TOP NAT
54213731 NECTRA 1.23 CF N
54213727 NECTRA 1.23 FF B TOP
54213737 NECTRA 1.23 FF N
454223721 NECTRA 2.23 CF B TOP
54223721 NECTRA 2.23 CF B TOP
454223731 NECTRA 2.23 CF N TOP
54223731 NECTRA 2.23 CF N TOP
54223231 NECTRA 2.23 CFP N IT
54223221 NECTRA 2.23 CFP P IT
454225027 NECTRA 2.23 EX B TOP
454225037 NECTRA 2.23 EX N TOP
54225037 NECTRA 2.23 EX N TOP
54223727 NECTRA 2.23 FF B
454223727 NECTRA 2.23 FF B TOP
454223737 NECTRA 2.23 FF N TOP
54223737 NECTRA 2.23 FF N TOP
454223821 NECTRA 2.28 CF B TOP
54223821 NECTRA 2.28 CF B TOP
454223831 NECTRA 2.28 CF N TOP
54223831 NECTRA 2.28 CF N TOP
454223827 NECTRA 2.28 FF B TOP
54223827 NECTRA 2.28 FF B TOP
454223837 NECTRA 2.28 FF N TOP
54223837 NECTRA 2.28 FF N TOP
54213721 NECTRA TOP 1.23 CF B/P
205406706041 NECTRA TOP 2.23 CF GPO IT
54225027 NECTRA TOP 2.23 FF EXT. P IT
205406706047 NECTRA TOP 2.23 FF GPO IT
55225427 NOVALUX FF20 RSc B/P
55225437 NOVALUX FF20 RSc NAT
51225321 RS 20 M B/P ELECTA
51225327 RS 20 M FF B/P ELECTA
51225337 RS 20 M FF NAT ELECTA
51225331 RS 20 M NAT ELECTA
51224921 RS 20 Me B/P ELECTA
51224927 RS 20 Me FF B/P ELECTA
51224937 RS 20 Me FF NAT ELECTA
51224931 RS 20 Me NAT ELECTA
51225621 RS 24 M B/P ELECTA
51225631 RS 24 M NAT ELECTA
81677-16 TI GS 12 b
247631 TIG 35 HP CF NAT
Tecnofrasca S.r.l. - P.iva 07713341217 | Iscritta alla CCIAA di Napoli - Numero REA NA - 904621
Loading...